Analytics, Data og Cloud kurser, der er målrettet til din organisation

business intelligence kurser, Analytics, data, cloud, power bi kursus, SAS, python, ssis, microsoft, informatica, sap
Uddannelse
Analytics, data, cloud, power bi kursus, SAS, python, ssis, microsoft, informatica, sap
Analytics, data, cloud, power bi kursus, SAS, python, ssis, microsoft, informatica, sap

Virksomhedskurser og sidemandsoplæring indenfor Analytics, Data og Cloud.

SAP, SAS, Microsoft, tableau, alteryx, informatica, powerbi

Power BI - Introduktion

I kurset lærer du, hvordan man arbejde med Business Intelligence i Power BI, således at komplicerede data omsættes til resultater, der kan anvendes i forretningen? Kurset indholder grundlæggende introduktion til DAX i Power BI, der kan manipulerer data, samt opsætning af rapporter, der kan udrulles på mange forskellige enheder. Tilpasses virksomheden.

SAP, SAS, Microsoft, tableau, alteryx, informatica, powerbi

Tableau - Introduktion

I kurset lærer du, at anvende et at verdens med udbredte rapporteringsløsninger således, at du kan udarbejde flotte rapporter med understøttende datamodeller. Tilpasses virksomheden.

SAP, SAS, Microsoft, tableau, alteryx, informatica, powerbi

Procesoptimering - Introduktion

I kurset lærer du, at hvorledes datadrevet ledelse kan procesoptimere forretningsgange baseret på fakta. Emner der berøres procesbeskrivelser i digitale værktøjer, tilstandsprocesser, flowcharts, process mining, compliance, ressourceprioritering og medarbejderunderstøttet procesinformation, der effektivisere organisationens processer med datadrevet Lean og sikre compliance. Tilpasses virksomheden.

SAP, SAS, Microsoft, tableau, alteryx, informatica, powerbi

SAS - Programmering - Introduktion

I kurset lære dur, at programmere i Base SAS® Software, der er et af verdens mest udbredte programmeringssprog til at behandle og analyse data. Tilpasses virksomheden.

SAP, SAS, Microsoft, tableau, alteryx, informatica, powerbi

Microsoft - SSIS - Introduktion

I kurset lærer du, at anvende Microsoft SQL Server Integration Services, der er en løsning til dataintegration og workflow-applikationer, hvilket benævnes ETL (Extract Transform Load). Bliv god til at udforme ETL jobs, der kan bearbejde og konvertere data til brug i løsninger, der giver forretningsværdi. Tilpasses virksomheden.

SAP, SAS, Microsoft, tableau, alteryx, informatica, powerbi

Python - Programmering - Introduktion

I kurset lære du, at programmere i Python indenfor de mest grudlæggende områder, der gør dig i stand til, at udvikle mindre programmer. Kursusindhold er f.eks. variabler, datatyper, lister, if & while statements, user inputs, functions, classes, filhåndtering og exceptions. Tilpasses virksomheden.

SAP, SAS, Microsoft, tableau, alteryx, informatica, powerbi

Python - Data Science - Introduktion

Business Intelligence kursus, der er en forsættelse af "Python - Introduktion", der er en forudsætning. I kurset lære du, at anvende Python indenfor Data Science, hvor Python efterhånden har overtaget mange områder såsom AI og maskinelæring. Kusesindhold er indtroduktion til NumPy, Data minipulation med Pandas, visualisering med MatPlotlib og introduktion til Machine Learning.Tilpasses virksomheden.

SAP, SAS, Microsoft, tableau, alteryx, informatica, powerbi

Java - Introduktion

I kurset lære du, at programmere i Java, der i dag verdens mest udbredte objektorienterede programmeringssprog, og kan afvikles på stort set enhver platform. Kursusindhold er f.eks. variabler, datatyper, arrays, if & while statements, user inputs, functions, classes, filhåndtering og exceptions. Tilpasses virksomheden.

SAP, SAS, Microsoft, tableau, alteryx, informatica, powerbi

WordPress - Introduktion

I kurset lærer du, at installere og opbygge websider med WordPress, der er en enkel og hurtig løsning til at opbygge websider med. Du bliver introduceret til "must have" plugin's, der sikre sikkerhed, backup, enkle byggeklodser, SEO, migrering mv. WordPress er open source software og anvendes i ca. 20% af alle websites.Tilpasses virksomheden.

SAP, SAS, Microsoft, tableau, alteryx, informatica, powerbi

Andre muligheder

Kontakt os hvis du har et helt specielt behov for kurser indenfor Business Intelligence. Vi har dygtige undervisere, der gerne hjælper.

Dygtige undervisere, der også kender virkeligheden som konsulent.
Hør mere om virksomhedskursus eller sidemandsoplæring ved at kontakte os.
Åbne kurser afholdes kun indenfor udvalgte områder - kontakt for at høre mere om planlagte kurser.
Ved Klik på kursusoverskrift kan du læse mere omkring produktet/software løsning.

Luk menu