Vi har kompetente Business Intelligence konsulenter, der har gode kompetencer og erhvervserfaring.

Business Intelligence ydelser er mangeartet og nedenfor udsnit.

SAP, SAS, Microsoft, tableau, alteryx, informatica, powerbi

Rådgivning og IT-arkitektur indenfor Business Intelligence

Business Intelligence ydelser indenfor Rådgivnings- og IT-Arkitektur, der sikre et godt fundament til at opbygning af Business Intelligence projekter. Rådgivnings- og IT-Arkitektur indenholder flere områder, der er nødvendige for at adressere en fremadrettet Business Intelligence strategi, der er forretningsdrevet . Målet er nemlig altid, at koble forretningsstrategien og forretningsprocesserne til de teknologiske muligheder.

SAP, SAS, Microsoft, tableau, alteryx, informatica, powerbi

Business Intelligence og
Data Warehousing konsulenter

Business Intelligence ydelser og Data Warehousing ydelser, der er blandt de bedste på markedet. IT-konsulenterne har kompetencer indenfor Data Management, ETL (Extract Transform og Load) og visualisering mv. til udvikling, vedligeholdelse og drift. Konsulenterne behersker forskellige metoder såsom Kimball, Data Vault eller Inmon.
Konsulenterne behersker alle gængse teknologiske platforme såsom SAS, Microsoft, SAP, IBM, Oracle, Informatica, Qlik, Tableau, Cognos, Pantaho, Knime og mange flere.

SAP, SAS, Microsoft, tableau, alteryx, informatica, powerbi

Business Analytics og
Data Scientist konsulenter

Business Analytics (BA) og Data Science ydelser til problemstillinger, hvor organisationer arbejder med avancerede metoder inden for analytics med store datamængder for at løse forretningskritiske udfordringer. Områder kan være optimering, forecasting, forsikringsstatistik, planlægning af produktion, statistiske godkendelse f.eks. indenfor pharma, credit scoring, fraud, market basket analysis mv. Fælles for Konsulenerne er at de har en god forståelse af matematik, statistik, databehandling samt forretningsforståelse.

SAP, SAS, Microsoft, tableau, alteryx, informatica, powerbi

Business Intelligence konsulenter indenfor Program- og Projektleder

Business Intelligence ydelser indenfor program og -projektleder, hvor projekt- og programleder på professionel vis styre Business Intelligence projektet igennem faserne og sikkert i mål med den rette prioritering mellem opgaver. Konsulenterne er vant til at samarbejde med alle implicerede parter i projektet herunder forretningen, IT mv. Konsulenterne kan anvende forskellige projektmetoder alt efter, hvad der passer bedst ind i kundens organisation og forretning. Projektmetoder kan f.eks. være scrum, ITIL, IPMA, PMI, Prince2, SAFe mv.

SAP, SAS, Microsoft, tableau, alteryx, informatica, powerbi

Tester og Test Managers indenfor Business Intelligence

Business Intelligence ydelser indenfor test, der kan planlægge, opbygge og gennemføre test processer og forløb kontinuert under udviklingen således at tidsplanen overholdes og at produktet lever op til kvalitetskravene. Business Intelligence konsulenterne indfører gerne Integrationstest og Unit Test med revisionspor samt versionsstyring af udviklingsmiljøer, som sikre gode løsninger på længere sigt.

SAP, SAS, Microsoft, tableau, alteryx, informatica, powerbi

Robotics

Robotics er en diciplin indenfor Business Intelligence området, der automatiserer processer i oganisationen. Der gennemføres projekter indenfor Robotics Process Automation (RPA), hvor der både analysere forretningsbehovene og forretningsgangene, for derefter at opsætte robotter, der understøtter forretningsprocesserne. Business Intelligence konsulenter anvender en fastlagt procedure der sikre udviklingsprocesser på under to måneder med fastlagt hovedpunkter, der resulterer i robotløsninger af meget høj kvalitet.

SAP, SAS, Microsoft, tableau, alteryx, informatica, powerbi

Buisness Intelligence Cloud

Business Intelligence ydelser til omskiftning fra traditionelle Business Intelligence teknologier til cloud baseret teknologier. Cloud er en vigtig teknologi i den fremtidige Business Intelligence organisation, og derfor er det vigtigt at der udarbejdelse et Business Intelligence roadmap for overgangen fra den traditionelle business Intelligence verden til Buisness Intelligence baseret på cloud. Business Intelligence ydelser, der sikre at kombinationen af cloud og traditionelle teknologier, der er en vigtig del af hverdagen for mange organisationer, der skal adresseres i roadmappet.

SAP, SAS, Microsoft, tableau, alteryx, informatica, powerbi

Business Intelligence Udvikling

Business Intelligence ydelser til udvikling indenfor alle gængse teknologiske platforme, der både kan hjælpe med frontend og backend udvikling. Udvalgte har stor erfaring med udvikling af software løsninger og er blandt de bedste i landet. Business Intelligence konsulenterne sikre planlægning, der gør pojektet effektivt og sikre hurtig "return of investment".

Luk menu