Kundeindsigt og adfærd

Lær dine kunder at kende med dataindsigt-
det betaler sig

Salgsstrategier og metoder, der sikre gode lange kunderelationer

Digitale kanaler, websites, SoMe, nyhedsmails mv.

SEO, Backlinks, Google Adwords, søgefraser, billeder, referencer mv.

Kundeadfærd såsom Churn, CAC mv.

Kundeindsigt og adfærd

Kunderespons -
klager og ros

Beskrivelse af identitet i salgskanaler der differencere

Konkurrentanalyser der sikre viden, der gør forskellen

Markedetanalyse -
Vækst i eksisterende og potentielle markeder

Kundeindsigt og adfærd er blevet væsentlig element i måden hvorpå formidlingen mod kunden foregår i dag. Flere kunder websites som inspiration til mulige leverandører til understøttelse af deres behov og derfor er det vigtigt at have den rigtig profil, der henviser til det rette kundegrundlag. Indsigt i kunders tidligere adfærd omkring indkøb samt kunders besøg på websites kan være vigtige informationer i forhold til at udarbejde intelligente salgsstrategier der er datadrevet, og som giver større salg til eksistrende kunder samt finder opportunities på nye emner, der kan blive nye kunder. Det kan være informationer i forhold til hvad, hvilke mener og produkter, der skal være på forsiden af websites samt hvorledes websites skal opsættes med hensyn til Google Adwords, SEO, Inbound, backlinks mv.. Informationer fra transaktioner i både økonomisystemer,  kunderesponssystemer, kontraktsystemer, marketingsystemer mv.  kan være vigtig elementer i en datadrevet salgs- og marketingstrategi. Ofte er churn også en udfordring grundet de mange muligheder for hurtige køb på websites, hvilket kræver yderligere arbejde med at få loyale kunder. Er salget løsningsorienteret, hvilket ofte kræver længere salgscyklusser, kan gode principper iindenfor salgsmetoder såsom solution selling, accountstrategier, aktiviter for salgsprocesser, kommunikationsstrategier mv. være med til at sikre gode kundeforhold og dermed salg på længere sigt. Kontakt os hvis du vil høre mere omkring hvordan vi kan hjælpe jer, med bedre kundeindsigt og adfærd samt salgsstrategier.

Hør mere omkring mulighederne med kundeindsigt og adfærd. Her skabes der kundeindsigt med data, der anvendes til analyserer dine kunder. Dette giver dig mulighed for målrettet at udarbejde kundestrategier, der øger indtjeningen og skaber glade kunder.

Luk menu